Janne Andersson och Magnus Nordlund

Byggnads avd 11 Mälardalen.
Kontaktperson Byggnads Mälardalen:
Mathias Kleman, Ungdomsansvarig 20-30 år.

Janne Andersson: Byggnadsträarbetare Oden anläggning.
Ordf. Östervålasektionen och Styrelseledamot i Byggnads Mälardalen.

Magnus Nordlund: Byggnadsträabetare Ångström & Mellgren.
Ordf. Salasektionen. MB Ledarmot och Skyddsombud.

Janne och Magnus är snickare och medlemsvärvare i ett tremånaders
pilotprojekt. Medlem 10 000, som är initierat av Byggnads Mälardalen.
Det unika med ”medlem 10 000” är att Janne och Magnus är två byggnadsträarbetare ute på fältet som är engagerade medlemsvärvare.