Hallsta PappersbrukHallsta Pappersbruk

Hallsta Pappersbruk, ligger i
Hallstavik, längst in i Edeboviken
i Roslagen. Holmen Paper AB
ingår i Holmen-koncernen, som är
en av Europas ledande tillverkare
av trähaltigt tryckpapper med
totalt fyra pappersbruk i Europa.
(Hallsta, Braviken, Wargön och
Madrid)

Hallsta Pappersbruk har en stark
ställning som specialpappersbruk
inom sortimentet trähaltigt tryck-
papper. Produktionen utgörs av
tidningspapper för bilagor, speci-
altidingar och reklamtrycksaker.
www.holmenpaper.com

”Det första fackföreningsmötet
i Hallsta hölls söndagen den 26e
september 1915 och det är också
detta datum som kom att räknas
som den dag då vår fackförening
bildades” Pappers AVD 68

Antal anställda; ungefär 1000 personer.
Pappers Avd 68 har 870 medlemmar.

Medverkande personal från Hallsta Pappersbruk är:

Ulrika Enlund, kontorist Avd 68
Katja Hilmersson: Laborant, industribrandkåren, deltidsbrandbefäl kommunal, räddningstjänst.
Tommy Boström: Processoperatör Vedlinjen, industribrankåren.
Ulla Strandbergh: Operatör, omrullare, truckförare, emballering, ledamot Kulturkommitén.
Vuokko Taipale: Passare, torkare PM 2, förste man, skyddsombud.

“Katastrof för Hallstavik”
För Pappers avdelning 68 kom Holmen Papers planer på att säga upp en tredjedel av de anställda som en blixt från en klar himmel. – Vi är chockade, säger Joakim Eriksson, ordförande i Pappers avdelning 68 vid bruket.
Inom Pappers avdelning 68 är stämningen låg sedan Holmen Paper aviserat sina planer för samtliga anställda.
Det var bara en dryg månad sedan som Hallsta Pappersbruk kom med ett besparingsprogram på grund av dålig lönsamhet. Förslaget innebär besparingar på 10 miljoner och att 40 tjänster ska försvinna under nästa år. De flesta genom naturlig avgång.
– Från det läget till det nya förslaget är det en otrolig skillnad. Genomförs det nya förslaget innebär det katastrof för hela Hallstavik, säger Joakim Eriksson.
Gunilla Flink-Lindström

Ulla Strandberg:
"En bra operatör är så bra som möjligt på det vi ska göra; aktiv i underhållet och ställer upp på de utbildningar som erbjuds"
Ulla började arbeta på bruket 1973 på Pappersmaskin 3 som hjälprullare.